Thủ Tục Đăng Ký Mua Đấu Giá

31.10.2016
 1. Người tham gia đấu giá tài sản:
  • Là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ (Trên 18 tuổi), không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế  năng lực hành vi dân sự (theo quy định từ Điều 22 đến Điều 24 của Bộ Luật Dân Sự).
  • Tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc nước ngoài.
 2. Người  không được tham gia đấu giá tài sản
  • Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
  • Người làm việc trong tổ chức bán đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó; người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó.
  • Người được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản; người ra quyết định tịch thu tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; người có thẩm quyền quyết định bán tài sản nhà nước; người ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản nhà nước; cá nhân, tổ chức có quyền bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật và cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của những người này.
  • Người không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; người không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
  • Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật:
   • Người không được tham gia mua tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;
   • Người không đủ điều kiện tham gia mua tài sản đối với một số loại tài sản theo quy định của pháp luật về loại tài sản đó.
 1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá
Người muốn tham gia đấu giá tài sản phải đăng ký mua tài sản trong thời hạn Công ty Hợp danh Đấu giá CABAS niêm yết và nộp đủ tiền đặt trước, phí đăng ký đấu giá trừ trường hợp tài sản thi hành án không nộp phí đăng ký đấu giá.
 1. Trình tự, thủ tục đăng ký mua tài sản đấu giá
Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia mua tài sản bán đấu giá:
Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:
a) Đối với tổ chức:
 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo Mẫu;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền);
 • Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức đăng ký tham gia đấu giá;
 • Có một trong các giấy tờ sau (bản sao): Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng minh quân đội nhân dân, Giấy chứng minh An ninh nhân dân, Giấy chứng nhận cảnh sát nhân dân hoặc Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng của người đại diện cho tổ chức;
 • Xác nhận của Công ty Đấu giá Hợp danh CABAS về khoản tiền đặt trước đã nộp.
b) Đối với cá nhân (bao gồm cả liên danh giữa các cá nhân):
 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo Mẫu;
 • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân;
 • Xác nhận của Công ty Đấu giá Hợp danh CABAS về khoản tiền đặt trước đã nộp.
Bước 2: Nộp phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước
 • Phí tham gia đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.
 • Khoản tiền đặt trước do Công ty Đấu giá Hợp danh CABAS và người có tài sản bán đấu giá thỏa thuận quy định nhưng tối thiểu là 5% và tối đa không quá 20% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá. Khoản tiền đặt trước được nộp cho Công ty Đấu giá Hợp danh CABAS.
 1. Tổ chức bán đấu giá
Sau khi hết thời hạn đăng ký mua tài sản đấu giá, tài sản có ít nhất 2 khách hàng đăng ký mua thì Công ty sẽ tổ chức đấu giá. Quý khách hàng sẽ được Công ty gửi Giấy mời tham gia đấu giá trong đó quy định rõ thời gian, địa điểm bán đấu giá, và khách hàng phải mang theo số tiền 10% giá khởi điểm để Công ty kiểm tra trước khi bán đấu giá và nộp ngay nếu mua được tài sản (để hạn chế khách hàng bỏ mua sau khi đấu giá thành). Cuộc bán đấu giá được tổ chức công khai và khách hàng phải trả từ giá khởi điểm trở lên, người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất.
 1. Giao tài sản bán đấu giá cho người mua
Tài sản bán đấu giá sẽ được Công ty phối hợp với bên ủy quyền giao cho người mua trong thời hạn 07 ngày sau khi người mua nộp đủ tiền (đối với động sản) hoặc sau 30 ngày (đối với bất động sản) trừ trường phải cưỡng chế thi hành án.
 1. Chuyển quyền sở hữu cho người mua
Đối với tài sản phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, Công ty làm thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với động sản là 07 ngày, đối với bất động sản là 30 ngày, trừ trường hợp có sự thoả thuận khác.
Lưu ý:
Người tham gia đấu giá tài sản có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Giấy ủy quyền phải được công chứng theo quy định của pháp luật.
Trong trường hợp người tham gia đấu giá tài sản đã nộp khoản tiền đặt trước mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua; nếu không mua được tài sản, thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người tham gia đấu giá tài sản sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Trong trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá tài sản đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng thuộc một trong các trường hợp: Không tham gia cuộc bán đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng; Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm; Từ chối ký biên bản đấu giá; Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận; Từ chối kết quả trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước đó thuộc về Công ty Đấu giá Hợp danh CABAS, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Thủ Tục Đăng Ký Bán Đấu Giá tại CABAS

Tin tiếp: Bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại...