Thông báo niêm yết việc bán đấu giá QSDĐ tại xóm Trần Phú, xã La Phú, huyện Hoài Đức, Hà Nội

07.06.2012
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP

————–

Số:……/2012/TB- INCIP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2012

 

THÔNG BÁO NIÊM YẾT

(Về việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại Xóm Trần Phú, xã La Phù,  huyện Hoài Đức, TP Hà Nội)

 

 1. Nội dung thông báo niêm yết

1.1.      Tổ chức bán đấu giá tài sản

 • CÔNG  TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP
 • Địa chỉ: Tầng 4, số 24, ngõ 463 Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: 04.3762.1592                           Fax: 04.3762.4265
 • Email: incip@daugiataisan.org                  Website: www.daugiataisan.org

1.2.      Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản

 • Thời gian bán đấu giá: Ngày 12/7/2012.
 • Địa điểm bán đấu giá: tại trụ sở Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá INCIP.

1.3.      Danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản bán đấu giá

1.3.1.  Tài sản bán đấu giá là: Quyền sử dụng 125,9m2 đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S539244, Số vào sổ cấp GCN số: 00463QSDĐ/1710 QĐUB do UBND huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội cấp ngày 17/10/2002.

 • Đặc điểm cụ thể  của tài sản bán đấu giá:
  • Thửa đất số: 428
  • Tờ bản đồ số: 04
  • Địa chỉ: Xóm Trần Phú, xã La Phù, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội).
  • Diện tích: 125,9 m
  • Mục đích sử dụng: Đất ở
  • Thời hạn sử dụng: Lâu dài

1.3.2. Tài sản bán đấu giá là: Quyền sử dụng 291,1m2 đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S539343, số vào sổ cấp GCN số: 00438QSDĐ/1710 QĐ- UB do UBND huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội cấp ngày 17/10/2002. .

 • Đặc điểm cụ thể  của tài sản bán đấu giá:
  • Thửa đất số: 431
  • Tờ bản đồ số: 04
  • Địa chỉ: Xóm Trần Phú, xã La Phù, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội).
  • Diện tích: 291,1 m
  • Mục đích sử dụng: Đất ở
  • Thời hạn sử dụng: Lâu dài

1.4.      Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá

1.4.1. Giá khởi điểm đối với Quyền sử dụng 125,9m đất là:

           1.190.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm chín mươi triệu đồng).

1.4.2. Giá khởi điểm đối với Quyền sử dụng 291,1 m đất là:

3.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm triệu đồng).

1.5.      Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản bán đấu giá

 • Địa điểm: Tầng 4, số 24, ngõ 463 Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
 • Thời hạn: từ ngày 08/6/2012 đến hết ngày 11/7/2012

1.6.      Địa điểm, thời hạn đăng ký mua tài sản bán đấu giá:                    

 • Địa điểm: tại trụ sở công ty hoặc đăng ký tại Website: www.daugiataisan.org.
 • Thời hạn: từ ngày 08/6/2012 đến hết ngày 11/7/2012

1.7.      Những thông tin cần thiết khác liên quan đến tài sản bán đấu giá:

Tài sản đem bán đấu giá hiện đứng tên Hộ ông Nguyễn Quang Oanh (Địa chỉ: Xóm Trần Phú, xã La phú, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội).

 1. Thời gian niêm yết

            Từ ngày 07/6/2012 đến hết ngày 08/7/2012

 1. Sau thời gian niêm yết nêu trên, chúng tôi sẽ tiến hành bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP

Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Bán đấu giá QSDĐ tại thôn Phú Hữu I, xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP....

Tin tiếp: Thông báo niêm yết bán đấu giá QSDĐ tại thôn Đông Cửu, xã Dũng Tiến,...