Thông báo niêm yết bán đấu giá QSDĐ tại thôn Đông Cửu, xã Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội

29.06.2012

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP

————–

Số:……/2012/TB- INCIP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2012

 

THÔNG BÁO NIÊM YẾT

(Về việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại Thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội)

 

 1. Nội dung thông báo niêm yết

1.1.      Tổ chức bán đấu giá tài sản

 • CÔNG  TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP
 •  Địa chỉ: Tầng 4, số 24, ngõ 463 Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: 04.3762.1592                           Fax: 04.3762.4265
 • Email: incip@daugiataisan.org                  Website: www.daugiataisan.org

1.2.      Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản

 • Thời gian bán đấu giá: Ngày 31/7/2012
 • Địa điểm bán đấu giá: tại trụ sở Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá INCIP.

1.3.      Danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản bán đấu giá

 • Tài sản bán đấu giá là: Quyền sử dụng đất 92m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ 059361, Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 01555 do UBND huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội cấp ngày 18/11/2009.
 • Đặc điểm cụ thể  của tài sản bán đấu giá:
  • Địa chỉ thửa đất: Thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
  • Thửa đất số: 243A
  • Tờ bản đồ số: 02
  • Diện tích sử dụng:
   • Sử dụng riêng: 92 m2
   • Sử dụng chung: 0 m2
  • Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn
  • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
  • Nguồn gốc sử dụng: nhận chuyển nhượng

1.4.      Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá

280.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi triệu đồng).

1.5.      Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản bán đấu giá

 • Địa điểm: Tầng 4, số 24, ngõ 463 Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
 • Thời hạn: từ ngày 04/7/2012 đến hết ngày 28/7/2012.

1.6.      Địa điểm, thời hạn đăng ký mua tài sản bán đấu giá

 • Địa điểm: tại trụ sở công ty hoặc đăng ký tại Website: www.daugiataisan.org.
 • Thời hạn: từ ngày 02/7/2012 đến hết ngày 30/7/2012.

1.7.      Những thông tin cần thiết khác liên quan đến tài sản bán đấu giá

Tài sản đem bán đấu giá hiện đứng tên  bà Nguyễn Thị Thu Hiền (địa chỉ: Xí nghiệp vận tải ô tô số 8 xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).

 1. Thời gian niêm yết

            Từ ngày 29/6/2012 đến hết ngày 30/7/2012.

 1. Sau thời gian niêm yết nêu trên, chúng tôi sẽ tiến hành bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.
  

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Vũ Văn Thiệu

Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Thông báo niêm yết việc bán đấu giá QSDĐ tại xóm Trần Phú, xã La Phú,...

Tin tiếp: Bán đấu giá xe ô tô mang biển kiểm soát 29A-004.20