Nghị định quy định chi tiết về việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn số NĐ 61/2017/NĐ-CP ban hành ngày 16/5/2017

11.05.2020
Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Nghị định hướng dẫn về Luật đấu giá tài sản số NĐ 62/2017/NĐ-CP ban...

Tin tiếp: Thông tư về việc hướng dẫn nhập, xuất, mua bán hàng dự trữ quốc gia...