Tải về

Thông tư ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên số TT 14/2018/TT-BTC ban hành ngày Thông tư ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên

Download

Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý. xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính do Bộ Tài Chính ban hành số TT 173/2013/TT-BTC ban hành ngày

Download

Thông tư quy định khung thù lao đấu giá tài sản theo quy định Luật đấu giá tài sản số TT 45/2017/TT-BTC ban hành ngày 12/5/2017

Download

Thông tư quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản số TT 48/2017/TT-BTC ban hành ngày 15/5/2017

Download

Thông tư về việc hướng dẫn nhập, xuất, mua bán hàng dự trữ quốc gia của Bộ Tài Chính ban hành số TT 89/2015/TT-BTC ban hành ngày 11/06/2015

Download