Lịch đấu giá

31.10.2016
CÔNG TY ĐÂU GIÁ HỢP DANH CABAS
(Tên cũ: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP)
Thông báo lịch tổ chức các phiên đấu giá năm 2016 như sau:

 

Số Thông Báo Ngày Thông Báo Hạn Chót Đăng Ký Ngày Bán Đấu Giá
04/2016/TB-INCIP Ngày 7/6/2016 17h00 ngày 15/6/2016 Ngày 16/6/2016
05/2016/TB-INCIP Ngày 27/6/2016 17h00 ngày 03/7/2016 Ngày 4/7/2016
11/2016/TB-INCIP Ngày 5/7/2016 17h00 ngày 22/7/2016 Ngày 10/8/2016
13/2016/TB-INCIP Ngày 14/7/2016 17h00 ngày 26/7/2016 Ngày 27/7/2016
08/2016/TB-INCIP Ngày 7/8/2016 17h00 ngày 13/8/2016 Ngày 15/8/2016
17/2016/TB-INCIP Ngày 9/8/2016 17h00 ngày 8/9/2016 Ngày 14/9/2016
32/2016/TB-INCIP Ngày 3/11/2016 15h00 ngày 21/11/2016 Ngày 07/12/2016
33/2016/TB-INCIP Ngày 14/12/2016 16h00 ngày 20/12/2016 Ngày 22/12/2016
Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Mức Phí

Tin tiếp: Thủ Tục Đăng Ký Bán Đấu Giá tại CABAS