Hội đồng đấu giá

31.10.2016

1.   Đấu giá viên, Luật sư Cao Bá Trung

Đấu giá viên, Luật sư Cao Bá Trung

Đấu giá viên, Luật sư Cao Bá Trung

Chức vụGiám đốc

Chứng chỉ hành nghề:

 • Chứng chỉ hành nghề Đấu giá viên số 348/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 04/7/2011.
 • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu số 45-K5/2009 Trung tâm ứng dụng CNTT Trong Xây Dựng (CAC) cấp ngày 25/9/2009.
 • Chứng chỉ hành nghề Luật sư số 2897/TP/LS-CCHN do Bộ Tư Pháp cấp ngày 08/8/2006.

Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội 2003.
 • Tốt nghiệp Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư của Học viện Tư pháp năm 2004.

Kinh nghiệm:

 • Từ 2003 – 2006: Luật sư của INVESTCONSULT GROUP.
 • Từ 2006 – nay: Luật sư, Giám đốc điều hành Hãng Luật CABAS.
 • Từ 2011 – nay: Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Học viện Doanh nhân INCIP.
 • Từ năm 2011 đến nay: Giám đốc Công ty Đấu giá Hợp danh CABAS.

Lĩnh vực chuyên sâu:

 • Tư vấn pháp luật về đầu tư nước ngoài, Dự án, Doanh nghiệp, Hợp đồng…
 • Tham gia tranh tụng các vụ án kinh doanh – thương mại.
 • Tham gia tư vấn đấu giá, đấu thầu.

2Đấu giá viên, Luật sư, Thạc sĩ Mai Đức Tân

ĐGV, Luật sư, Thạc sĩ Mai Đức Tân

ĐGV, Luật sư, Thạc sĩ Mai Đức Tân

Chức vụPhó Giám đốc

Chứng chỉ hành nghề:

 • Chứng chỉ hành nghề Đấu giá viên số 517/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/12/2011.
 • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu số 44-K5/2009 Trung tâm ứng dụng CNTT Trong Xây Dựng (CAC) cấp ngày 25/9/2009.
 • Chứng chỉ hành nghề Luật sư số 6833/TP/LS-CCHN do Bộ Tư Pháp cấp ngày 21/9/2010.

Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội năm 2003.
 • Tốt nghiệp Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư của Học viện Tư pháp năm 2008.
 • Tốt nghiệp Cao học Luật của Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2008.

Kinh nghiệm:

 • Từ 2003 – 2006: Trưởng phòng Gia Khánh Luật.
 • Từ 2006 đến 2017: Luật sư, Phó Giám đốc Hãng Luật INCIP.
 • Từ 2017 đến nay: Giám đốc Công ty Luật TNHH NewLaw.
 • Từ 2011 đến nay: Phó Giám đốc Công ty Đấu Giá Hợp Danh CABAS.

Lĩnh vực chuyên sâu:

 • Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, Lao động, Hợp đồng và sở hữu trí tuệ.
 • Tham gia tư vấn đấu giá, đấu thầu.

3Đấu giá viên: Luật sư Nguyễn Thị Mến

Đấu giá viên, Luật sư Nguyễn Thị Mến

Đấu giá viên, Luật sư Nguyễn Thị Mến

Chức vụNhân viên

Chứng chỉ hành nghề:

 • Chứng chỉ hành nghề đấu giá viên số 561/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 26/3/2012.
 • Chứng chỉ hành nghề Luật sư số 8361/TT/LS-CCHN do Bộ tư pháp cấp ngày 26/9/2011.

Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 2008.
 • Tốt nghiệp Khóa đào tạo nghiệp vụ Luật sư của Học Viện Tư Pháp năm 2009.

Kinh nghiệm:

 • Từ 2009 – 2018: Luật sư của Hãng Luật INCIP.
 • Từ năm 2018 – nay: Luật sư Hãng Luật DTH.

Lĩnh vực chuyên sâu:

 • Tư vấn pháp luật về đầu tư, tư vấn lập và đánh giá hồ sơ dự thầu.
 • Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai, hôn nhân gia đình.
Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại...

Tin tiếp: Mức Phí