CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CABAS

Hotline: 0944 688 777

Hội Đồng Đấu Giá

Đăng lúc: 31 Tháng Mười, 2016

1.   Đấu giá viên, Luật sư Cao Bá Trung

caobatrung
Đấu giá viên, Luật sư
Cao Bá Trung

Chức vụ: Giám đốc

Chứng chỉ hành nghề:

– Chứng chỉ hành nghề Đấu giá viên số 348/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 04/7/2011.

– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu số 45-K5/2009 Trung tâm ứng dụng CNTT Trong Xây Dựng (CAC) cấp ngày 25/9/2009.

– Chứng chỉ hành nghề Luật sư số 2897/TP/LS-CCHN do Bộ Tư Pháp cấp ngày 08/8/2006.

Trình độ:

– Tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội 2003.

– Tốt nghiệp Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư của Học viện Tư pháp năm 2004.

Kinh nghiệm:

– Từ 2003 – 2006: Luật sư của INVESTCONSULT GROUP.

– Từ 2006 – nay: Luật sư, Giám đốc điều hành Hãng Luật CABAS.

– Từ 2011 – nay: Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Học viện Doanh nhân INCIP.

– Từ năm 2011 đến nay: Giám đốc Công ty Đấu giá Hợp danh CABAS.

Lĩnh vực chuyên sâu:

– Tư vấn pháp luật về đầu tư nước ngoài, Dự án, Doanh nghiệp, Hợp đồng…

– Tham gia tranh tụng các vụ án kinh doanh – thương mại.

– Tham gia tư vấn đấu giá, đấu thầu.

2.  Đấu giá viên, Luật sư, Thạc sĩ Mai Đức Tân

maiductan
ĐGV, Luật sư, Thạc sĩ
Mai Đức Tân

Chức vụ: Phó Giám đốc

Chứng chỉ hành nghề:

– Chứng chỉ hành nghề Đấu giá viên số 517/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/12/2011.

– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu số 44-K5/2009 Trung tâm ứng dụng CNTT Trong Xây Dựng (CAC) cấp ngày 25/9/2009.

– Chứng chỉ hành nghề Luật sư số 6833/TP/LS-CCHN do Bộ Tư Pháp cấp ngày 21/9/2010.

Trình độ:

– Tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội năm 2003.

– Tốt nghiệp Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư của Học viện Tư pháp năm 2008.

– Tốt nghiệp Cao học Luật của Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2008.

Kinh nghiệm:

– Từ 2003 – 2006: Trưởng phòng Gia Khánh Luật.

– Từ 2006 đến 2017: Luật sư, Phó Giám đốc Hãng Luật INCIP.

– Từ 2017 đến nay: Giám đốc Công ty Luật TNHH NewLaw.

– Từ 2011 đến nay: Phó Giám đốc Công ty Đấu Giá Hợp Danh CABAS.

Lĩnh vực chuyên sâu:

– Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, Lao động, Hợp đồng và sở hữu trí tuệ.

– Tham gia tư vấn đấu giá, đấu thầu.

3.  Đấu giá viên: Luật sư Nguyễn Thị Mến

 
Đấu giá viên, Luật sư
Nguyễn Thị Mến

Chức vụ: Nhân viên

Chứng chỉ hành nghề:

– Chứng chỉ hành nghề đấu giá viên số 561/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 26/3/2012.

– Chứng chỉ hành nghề Luật sư số 8361/TT/LS-CCHN do Bộ tư pháp cấp ngày 26/9/2011.

Trình độ:

– Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 2008.

– Tốt nghiệp Khóa đào tạo nghiệp vụ Luật sư của Học Viện Tư Pháp năm 2009.

Kinh nghiệm:

– Từ 2009 – 2018: Luật sư của Hãng Luật INCIP.

– Từ năm 2018 – nay: Luật sư Hãng Luật DTH.

Lĩnh vực chuyên sâu: 

– Tư vấn pháp luật về đầu tư, tư vấn lập và đánh giá hồ sơ dự thầu.

– Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai, hôn nhân gia đình.

Quy che
Phone
024 32008164
0944 688 777

Đối Tác