CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CABAS

Hotline: 0944 688 777

Giới Thiệu

Đăng lúc: 31 Tháng Mười, 2016

CÔNG TY HỢP DANH ĐẤU GIÁ CABAS được thành lập từ 11/11/2011 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp với MSDN 0105629645 do Công ty Luật và Tư vấn Đầu tư INCIP với tên gọi là Công ty TNHH Dịch vụ Bán đấu giá INCIP.

Đến ngày 18/12/2019, Công ty TNHH Dịch vụ Bán đấu giá INCIP đã buộc phải chuyển đổi sang hoạt động theo Luật đấu giá với tên mới là CÔNG TY HỢP DANH ĐẤU GIÁ CABAS theo Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiếp đấu giá số 102/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp Hà Nội cấp.

Ngày 24/12/2019, Sở Tư Pháp có Công văn số 4621/STP-BTTP về việc xác nhận thông tin đấu giá. Theo đó Sở Tư pháp Hà Nội xác nhận việc chuyển đổi từ Công ty TNHH Dịch vụ Bán đấu giá INCIP sang Công ty Hợp Danh Đấu Giá CABAS. Như vậy, Công ty Hơp Danh Đấu Giá CABAS tiếp quản toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty TNHH Dịch vụ Bán đấu giá INCIP để hoạt động theo luật mới.

Sau 9 năm thành lập và phát triển, với đội ngũ đấu giá viên là các Luật sư, Thạc sĩ luật học nhiều kinh nghiệm, Công ty Hợp Danh Đấu Giá CABAS đã tổ chức hàng trăm phiên đấu giá cho hàng chục khách hàng là các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc đảm bảo đúng pháp luật, hiệu quả và chuyên nghiệp.

DỊCH VỤ

1.                  Dịch vụ tổ chức bán đấu giá.

2.                  Dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

3.                  Tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan đến đấu giá tài sản, đấu thầu.

Quy che
Phone
024 32008164
0944 688 777

Đối Tác