CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CABAS

Hotline: 0944 688 777

Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn Ngọc Sơn, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP ————– Số:……/2014/TB- INCIP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ———————- Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2014   THÔNG BÁO NIÊM YẾT (Về việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn...

Đăng lúc: 9 Tháng Sáu, 2014 | Đã xem: 0 | Chuyên mục: Thông báo niêm yết

Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP ————– Số:……/2014/TB- INCIP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ———————- Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014     THÔNG BÁO NIÊM YẾT (Về việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn...

Đăng lúc: 2 Tháng Sáu, 2014 | Đã xem: 0 | Chuyên mục: Thông báo niêm yết

Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại Tổ 4 phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP ————– Số:32/2013/TB- INCIP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ———————- Hà Nội, ngày13 tháng 11 năm 2013     THÔNG BÁO NIÊM YẾT (Về việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại Tổ 4...

Đăng lúc: 13 Tháng Mười Một, 2013 | Đã xem: 0 | Chuyên mục: Thông báo niêm yết
Đăng lúc: 10 Tháng Chín, 2012 | Đã xem: 0 | Chuyên mục: Thông báo niêm yết

Thông báo niêm yết bán đấu giá QSDĐ tại thôn Đông Cửu, xã Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP ————– Số:……/2012/TB- INCIP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ———————- Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2012   THÔNG BÁO NIÊM YẾT (Về việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại Thôn...

Đăng lúc: 29 Tháng Sáu, 2012 | Đã xem: 0 | Chuyên mục: Thông báo niêm yết

Thông báo niêm yết việc bán đấu giá QSDĐ tại xóm Trần Phú, xã La Phú, huyện Hoài Đức, Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP ————– Số:……/2012/TB- INCIP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ———————- Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2012   THÔNG BÁO NIÊM YẾT (Về việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại Xóm...

Đăng lúc: 7 Tháng Sáu, 2012 | Đã xem: 0 | Chuyên mục: Thông báo niêm yết

Bán đấu giá QSDĐ tại thôn Phú Hữu I, xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP ————– Số:……/2012/TB- INCIP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ———————- Hà Nội, ngày 05 tháng 6  năm 2012   THÔNG BÁO NIÊM YẾT (Về việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn...

Đăng lúc: 5 Tháng Sáu, 2012 | Đã xem: 0 | Chuyên mục: Thông báo niêm yết
Đăng lúc: 18 Tháng Tư, 2012 | Đã xem: 0 | Chuyên mục: Thông báo niêm yết
Quy che
Phone
024 32008164
0944 688 777

Đối Tác