Bán đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội

23.11.2015
Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Bán đấu giá quyền sở hữu nhà ở tại P 203- nhà V2, TT Đại học GTVT, phố...

Tin tiếp: Bán đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại địa chỉ Tổ 1, phường...