Bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 124 (4), tờ bản đồ số 09, diện tích 40 m2, địa chỉ Tổ dân phố Thượng, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

03.11.2016
Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Thủ Tục Đăng Ký Mua Đấu Giá

Tin tiếp: Quy Chế Bán Đấu Giá Tài Sản