Bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ Tổ dân phố Đại Cát, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

12.08.2016
Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Bán đấu giá là 01 máy cẩu bánh xích FUWA-70T cùng bộ khoan cọc nhồi

Tin tiếp: Hội đồng đấu giá