CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CABAS

Hotline: 0944 688 777

Bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 124 (4), tờ bản đồ số 09, diện tích 40 m2, địa chỉ Tổ dân phố Thượng, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Đăng lúc: 3 Tháng Mười Một, 2016

Các tin khác

Quy che
Phone
024 32008164
0944 688 777

Đối Tác