CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CABAS

Hotline: 0944 688 777

Bán đấu giá Quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất cùng toàn bộ máy móc, thiết bị của dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất xốp, nhựa” tại Lô C6.2 Khu công nghiệp Quế Võ, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh của Công ty CP Hamin Việt Nam

Đăng lúc: 14 Tháng Mười, 2015
Quy che
Phone
024 32008164
0944 688 777

Đối Tác