Bán đấu giá Quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất cùng toàn bộ máy móc, thiết bị của dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất xốp, nhựa” tại Lô C6.2 Khu công nghiệp Quế Võ, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh của Công ty CP Hamin Việt Nam

24.10.2015
Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Bán đấu giá tài sản là 49 con bò loại thải, thanh lý của Trung tâm giống...

Tin tiếp: Bán đấu giá quyền sở hữu nhà ở tại P 203- nhà V2, TT Đại học GTVT, phố...