Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại Tổ 4 phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội

13.11.2013
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP

————–

Số:32/2013/TB- INCIP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày13 tháng 11 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO NIÊM YẾT

(Về việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại Tổ 4 phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội)

 

 

 1. Nội dung thông báo niêm yết

1.1.      Tổ chức bán đấu giá tài sản

 • CÔNG  TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP
 •  Địa chỉ: Tầng 4, số 24, ngõ 463 Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: 04.3762.1592                           Fax: 04.3762.4265
 • Email: incip@daugiataisan.org                  Website: www.daugiataisan.org

1.2.      Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản

 • Thời gian bán đấu giá: Ngày 16/12/2013
 • Địa điểm bán đấu giá: tại trụ sở Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá INCIP.

1.3.      Danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản bán đấu giá

 • Tài sản bán đấu giá là: Quyền sử dụng 128 m2 đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 060961, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 1435, Số QĐ: 2558/2007/QĐ-UB, MS: 10127653543 do UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội cấp ngày 06/12/2007.
 • Đặc điểm cụ thể  của tài sản bán đấu giá:
  • Thửa đất số: 342 (1)
  • Tờ bản đồ số: 07
  • Địa chỉ: Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
  • Diện tích: 128 m(một trăm hai mươi tám mét vuông)
  • Hình thức sử dụng:
   • Sử dụng riêng: 48 m2
   • Sử dụng chung: 80 m2
  • Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị
  • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
  • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

1.4.      Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá

 • Bất động sản trên đem bán đấu giá với giá khởi điểm là 21.000.000 đ/m2 (Hai mươi mốt triệu đồng trên một mét vuông).
 • Giá trên chỉ tính với 48 m2 sử dụng riêng, diện tích 80 m2 sử dụng chung không tính giá trị.

1.5.      Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản bán đấu giá

 • Địa điểm: Tầng 4, số 24, ngõ 463 Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
 • Thời hạn: từ ngày 14/11/2013 đến hết ngày 14/12/2013

1.6.      Địa điểm, thời hạn đăng ký mua tài sản bán đấu giá:                    

 • Địa điểm: tại trụ sở công ty hoặc đăng ký tại Website: www.daugiataisan.org.
 • Thời hạn: từ ngày 16/11/2013 đến hết ngày 10/12/2013

1.7.      Những thông tin cần thiết khác liên quan đến tài sản bán đấu giá:

Tài sản đem bán đấu giá hiện đứng tên ông Đinh Quang Sử.

 1. Thời gian niêm yết

Từ ngày 14/11/2013 đến hết ngày 14/12/2013

 1. Sau thời gian niêm yết nêu trên, chúng tôi sẽ tiến hành bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.
  

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Vũ Văn Thiệu

Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Bán đấu giá xe ô tô mang biển kiểm soát 29A-004.20

Tin tiếp: Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu,...