Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 335, tờ bản đồ số 52 xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (nay là phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm), TP Hà Nội

15.06.2015
Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại...

Tin tiếp: Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 19, tờ bản đồ 5I-I-41...