Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 19, tờ bản đồ 5I-I-41 thuộc phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

17.07.2015
Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 335, tờ bản đồ...

Tin tiếp: Bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với...