Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn Ngọc Sơn, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

09.06.2014
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP

————–

Số:……/2014/TB- INCIP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2014

 

THÔNG BÁO NIÊM YẾT

(Về việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn Ngọc Sơn, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang)

 

 

 1. Nội dung thông báo niêm yết

1.1.      Tổ chức bán đấu giá tài sản

 • CÔNG  TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP
 • Địa chỉ: Tầng 4, số 24, ngõ 463 Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: 04.3762.1592                           Fax: 04.3762.4265
 • Email: incip@daugiataisan.org                  Website: www.daugiataisan.org

1.2.      Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản

 • Thời gian bán đấu giá: Ngày 10/7/2014
 • Địa điểm bán đấu giá: tại số 564B đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

1.3.      Danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản bán đấu giá

 • Bất động sản có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 198965, Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CH 00 130 do UBND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cấp ngày 21/01/2011.
 • Đặc điểm cụ thể của Bất động sản:
  • Thửa đất số: 73
  • Tờ bản đồ số:  27
  • Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
  • Diện tích: 94 m2 (bằng chữ: Chín mươi bốn mét vuông)
  • Hình thức sử dụng:
   • Riêng: 94m2
   • Chung: Không
  • Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn
  • Thời hạn sử dụng: lâu dài
  • Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

1.4.      Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá

Bất động sản nêu trên bán với giá khởi điểm là 580.650.000 đ (Năm trăm tám mươi triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng).

1.5.      Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản bán đấu giá

 • Địa điểm: Tầng 4, số 24, ngõ 463 Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
 • Thời hạn: từ ngày 09/6/2014 đến hết ngày 09/7/2014

1.6.      Địa điểm, thời hạn đăng ký mua tài sản bán đấu giá:                    

 • Địa điểm: tại trụ sở công ty hoặc đăng ký tại Website: www.daugiataisan.org.
 • Thời hạn: từ ngày 09/6/2014 đến hết ngày 09/7/2014

1.7.      Những thông tin cần thiết khác liên quan đến tài sản bán đấu giá:

Tài sản đem bán đấu giá hiện đứng tên ông Trần Đình Toan và vợ là bà Phạm Thị Thu Thủy.

 1. Thời gian niêm yết

Từ ngày 09/6/2014 đến hết ngày 09/7/2014

 1. Sau thời gian niêm yết nêu trên, chúng tôi sẽ tiến hành bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:– Như Kg;

-Lưu VP.           

 

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Vũ Văn Thiệu

Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu,...

Tin tiếp: Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố...