Bán đấu giá quyền sở hữu nhà ở tại P 203- nhà V2, TT Đại học GTVT, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

17.11.2015
Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Bán đấu giá Quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất...

Tin tiếp: Bán đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại xã Duyên Hà, huyện Thanh...