Bán đấu giá QSDĐ tại thôn Phú Hữu I, xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

05.06.2012
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP

————–

Số:……/2012/TB- INCIP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày 05 tháng 6  năm 2012

 

THÔNG BÁO NIÊM YẾT

(Về việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn Phú Hữu I, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

 1. Nội dung thông báo niêm yết

1.1.      Tổ chức bán đấu giá tài sản

 •  CÔNG  TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP
 •  Địa chỉ: Tầng 4, số 24, ngõ 463 Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: 04.3762.1592                           Fax: 04.3762.4265
 • Email: incip@daugiataisan.org                  Website: www.daugiataisan.org

1.2.      Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản

 • Thời gian bán đấu giá: Ngày 09/7/2012
 • Địa điểm bán đấu giá: tại trụ sở Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá INCIP.

1.3.      Danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản bán đấu giá

 • Tài sản bán đấu giá là: Quyền sử dụng 197,0 m2 đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U479605, Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 00952/QSDĐ/29/QĐ- UB do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 15/01/2004.
 • Đặc điểm cụ thể của tài sản bán đấu giá:
  • Địa chỉ thửa đất: Thôn Phú Hữu I, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (này là thành phố Hà Nội).
  • Thửa đất số: 621
  • Tờ bản đồ số: 01
  • Diện tích: 197,0 m2
  •  Mục đích sử dụng: T
  • Thời hạn sử dụng: Lâu dài

1.4.      Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá

788.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi tám triệu đồng).

1.5.      Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản bán đấu giá

 •  Địa điểm: Tầng 4, số 24, ngõ 463 Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
 • Thời hạn: từ ngày 11/6/2012 đến hết ngày 05/7/2012.

1.6.      Địa điểm, thời hạn đăng ký mua tài sản bán đấu giá:                    

 • Địa điểm: tại trụ sở công ty hoặc đăng ký tại Website: www.daugiataisan.org.
 • Thời hạn: từ ngày 05/6/2012 đến hết ngày 08/7/2012.

1.7.      Những thông tin cần thiết khác liên quan đến tài sản bán đấu giá:

Thửa đất đem bán đấu giá hiện nay đứng tên hộ ông Nguyễn Hữu Dưỡng (địa chỉ: Thôn Phú Hữu I, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

 1. Thời gian niêm yết

            Từ ngày 05/6/2012 đến hết ngày 06/7/2012.

 1. Sau thời gian niêm yết nêu trên, chúng tôi sẽ tiến hành bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ INCIP

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

  

Luật sư Vũ Văn Thiệu

Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Bán đấu giá xe ô tô mang biển kiểm soát 12H-9811

Tin tiếp: Thông báo niêm yết việc bán đấu giá QSDĐ tại xóm Trần Phú, xã La Phú,...