Bán đấu giá là 01 máy cẩu bánh xích FUWA-70T cùng bộ khoan cọc nhồi

07.08.2016
Chia sẻ: Facebook

Tin trước: Bán đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại địa chỉ Tổ 1, phường...

Tin tiếp: Bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại...