Dịch vụ

  • Dịch vụ tổ chức bán đấu giá
  • Dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.
  • Tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan đến đấu giá tài sản, đấu thầu.

Mức phí

  • Biểu phí đăng ký tham gia đấu giá tài sản
  • Biểu phí áp dụng đối với khách hàng bán đấu giá

Đấu giá

  • Quy Chế Bán Đấu Giá Tài Sản

Khách hàng tiêu biểu của Cabas

Cảm ơn các Khách hàng đã đồng hành và phát triển cùng Chúng tôi