Công ty dịch vụ bán đấu giá INCIP

Hotline : 0944 688 777

Đấu giá xe ô tô con nhãn hiệu Hyundai 07 chỗ

Mã tài sản: ĐS01/2012  
Giá khởi điểm: 335.000.000 VNĐ (Ba trăm ba mươi lăm triệu đồng)

Thông tin chung về tài sản bán đấu giá
- Biển số: 30P- 8390
- Nhãn hiệu: Hyundai
- Loại xe: Ôtô con
- Năm sản xuất: 2005
- Số máy: 5661783
- Số khung: 035444
- Số km đã đi: 145.000 km
- Động cơ: Diesel

Thông tin chung:
Bất động sản thứ nhất
+          Địa chỉ: Thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
+          Diện tích: 330 m2 (bằng chữ: Ba trăm ba mươi mét vuông)
Bất động sản thứ 2:
+          Địa chỉ: Thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
+          Diện tích: 86 m2 (bằng chữ: Tám mươi sáu mét vuông)
Bất động sản thứ 3:
+          Địa chỉ: Thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
+          Diện tích: 189 m2 (bằng chữ: Một trăm tám mươi chín mét vuông)

Thông tin chung tài sản bán đấu giá
-           Bất động sản có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 353515, Số vào sổ cấp GCN: CH00033/BM-TO(1) do UBND huyện Thanh Oai cấp ngày 08/11/2010.
+          Địa chỉ: Thôn Chằm, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội
+          Diện tích: 582,8  m2 (bằng chữ: Năm trăm tám mươi hai phẩy tám mét vuông)

Mã tài sản: BĐS08/2012
Giá khởi điểm: 280.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu đồng).

Thông tin về BĐS bán đấu giá
- Diện tích: 92 m2
- Địa chỉ thửa đất: Thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
- Thửa đất số: 243A
- Tờ bản đồ số: 02
- Diện tích sử dụng:
i) Sử dụng riêng: 92m2
ii) Sử dụng chung: Không m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: nhận chuyển nhượng

Bán đấu giá QSDĐ tại Xóm Trần Phú, xã La Phù, huyện Hoài Đức

Mã tài sản: BĐS07/2012
Giá khởi điểm:

1. Đấu giá Quyền sử dụng 291,1m2 đất với giá khởi điểm: 3.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm triệu đồng).
2. Bán đấu giá Quyền sử dụng 125,9m2 đất với giá khởi điểm: 1.190.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm chín mươi triệu đồng)
.

Thông tin về Bất động sản bán đấu giá:
1. Quyền sử dụng  291,1 m2 đất
- Địa chỉ thửa đất: Xóm Trần Phú, xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà  Nội.
- Thửa đất số: 431
- Tờ bản đồ số: 04
- Mục đích sử dụng: Đất ở
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

 
Quy Chế Bán Đấu Giá
Phone
04 3762.1592
04 3762.4265

Đối Tác